100% Chính Hãng
Giá Tốt Nhất
100% Chính Hãng
Giá Tốt Nhất

QUY ĐỊNH TÍCH ĐIỂM THÀNH VIÊN

Mỗi 10.000đ khi thanh toán hóa đơn khách hàng sẽ tích được 1 điểm. 1 điểm tương đương 200đ tiền mặt.

Khách hàng thanh toán hóa đơn 95.000đ sẽ tích được 9 điểm, không tính phần lẻ.

Khi khách hàng tích được đủ 200 điểm (tương đương với quy đổi thành 40.000đ), khách hàng có thể thanh toán bằng điểm trực tiếp vào hóa đơn mua hàng.

Khi khách hàng dùng điểm để thanh toán vẫn được tích điểm như thường lệ.

Lưu ý:

  • Chương trình không tích điểm cho những sản phẩm được giảm giá.
  • Điểm được tích không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, chỉ có giá trị để mua hàng tại các cửa hàng của Tanpopo.

 

Messenger